با توجه به تعرفه اداره ورزش و جوانان، نرخ های سال 1397 به شرح زیر می باشد.

تعرفه استخر

ردیف عنوان قیمت
1 استخر آبدرمانی 180000 ریال
2 استخر قهرمانی 100000 ریال
3 استخر دانش آموزی 80000 ریال

 تعرفه آموزش شنا

ردیف عنوان قیمت
1 آموزش شنای عمومی 12 جلسه 3000000 ریال
2 آموزش شنای خصوصی جلسه ای 800000 ریال
3 آموزش شنای خصوصی (بصورت 2 و 3 نفره) جلسه ای 700000 ریال

 تعرفه عضویت

ردیف عنوان قیمت
عضویت بدنسازی و ایروبیک یکماهه 1000000 ریال
بدنسازی جلسه ای 100000 ریال
بدنسازی با تردمیل 1300000 ریال
برنامه تمرین جداگانه بدنسازی 150000 ریال
برنامه غذایی بدنسازی رایگان
  ایروبیک  1000000 ریال
 2  استفاده از تردمیل و سونا بخار ماهیانه  200000 ریال
 3  عضویت قهرمانی 20 جلسه فی   85000 ریال بمبلغ 1700000
عضویت آبدرمانی 20 جلسه    150000 ریال بمبلغ 3000000
 5 عضویت تیم شنا 20 جلسه  800000 ریال 
 6  عضویت ورزش در آب 12 جلسه (بانوان)  2000000 ریال (جلسه ای 180000 ریال)
 7 عضویت هیدروتراپی 36 جلسه ای با نامه پزشک 400000ریال+هرجلسه140000ریال 

 استخر قهرمانی به صورت گروهی 15 نفر به بالا 1 نفر رایگان فی 70000 ریال

(ویژه مدارس و ارگان ها با اطلاع و وقت قبلی)

تخفیف 10 درصدی برای بانک ها و دانشگاه ها و سازمان ها

 

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا